• Zabezpečujeme kompletnú montáž, projektovú dokumentáciu spolu so statickým posudkom.
  • Montáž betónovej lodžie / balkóna sa vykonáva nielen na panelových domoch, ale aj tehlových domoch.
  • V súčasnej dobe máme v ponuke 3 základné typy betónových lodžií / balkónov vo viacerých variantoch zábradlia.
  • Zároveň sa zaoberáme výrobou a montážou AL a FE zábradlí.
  • Veľkou výhodou betónovej lodžie je predsunuté zábradlie, čím získava nový užívateľ viac priestoru, viac komfortu a zároveň zhodnotí kvalitu svojho bývania.
  • Ďalšou výhodou je tiež spôsob zakladania lodžií, kedy využívame existujúceho nosného systému domu.
  • Štandardne získate približne 5m2 úžitkovej plochy.
  • Lodžiový systém je certifikovaný spoločnosťou TSUS Bratislava.